Dodawanie kontrolki do zbioru komponentów dostępnych w palecie Toolbox

Opis dla środowisk programistycznych firmy Microsoft Visual C++, Visual Basic, Visual C#, Visual J#

 

1.  W środowisku programistycznym wybieramy polecenie Choose Toolbox Items...

 

Tool Choose Toolbox Items.jpg

 

2. W oknie dialogowym Choose Toolbox Items w zakładce .NET Framework Components naciskamy przycisk Browse...

 

 

 

i odnajdujemy kontrolkę o nazwie LenNET.dll. Znajduje się on w katalogu systemowym, typowo w C:\WINDOWS\system32. Po dodaniu pliku LenNET.dll w oknie pojawi się nazwa kontrolki LenDeviceRS232.

 

 

 

 

Naciskamy przycisk OK i możemy korzystać z kontrolki znajdującej się na palecie Toolbox w zakładce General.