Terminal   LENDEVICE80RS232

 

 

Opis urządzenia:


Terminal analogowo – cyfrowy LENDEVICE80RS232 służy do generowania oraz rejestrowania sygnałów cyfrowych i analogowych. Urządzenie sterowane jest za pomocą komputera.

 

 

 

 

 

 

Urządzenia te można wykorzystać jako nieskomplikowany interfejs pomiędzy komputerem a innymi urządzeniami sterownymi elektrycznymi sygnałami analogowymi i cyfrowymi.

 

Większość typowych zagadnień automatyki przemysłowej sprowadza się do jednego z problemów: włączanie silników i elektrozaworów, sterowanie nimi, wykonywanie pomiarów temperatury, wilgotności i innych wielkości fizycznych konwertowanych na postać mierzalnego napięcia elektrycznego oraz wiele podobnych zadań. Wykorzystanie terminali znacznie skraca czas tworzenia projektu, ponieważ pomija się etap opracowywania „szkieletu” urządzenia służącego do komunikacji z komputerem PC. Dzięki zastosowaniu przyjaznych w obsłudze terminali analogowo – cyfrowych sterowanych za pomocą komputera PC można łatwo i szybko wykonać system sterowania, a zaoszczędzony czas poświęcić na inne ważne problemy związane z automatyzacją procesu.

 

Cechy:

 

 • 6 wejść analogowych umożliwiających pomiar napięć z rozdzielczością 10 bitów w zakresie 0 ÷ 5 V;
 • 2 wyjścia analogowe umożliwiające generowanie napięć z rozdzielczością 10 bitów w zakresie 0 ÷ 5 V;
 • 8 wejść cyfrowych dla sygnałów w standardzie TTL (0 ÷ 5 V);
 • 8 wyjść cyfrowych generujących napięcia w standardzie TTL (0 ÷ 5 V);
 • 1 wejście 32 bitowego licznika zliczającego impulsy dla sygnałów w standardzie TTL (0 ÷ 5 V)
 • do urządzenia dodawane jest oprogramowanie prezentujące możliwości urządzenia (program LenOscilloscope) z menu polskim i angielskim:
  oraz


   - kontrolka .NET LenDeviceRS232, współpracuje z kompilatorami: Visual C++, Visual C#, Visual Basic, Visual J#,    Builder, Delphi,
     Opis:
        -  Dodawanie kontrolki do zbioru komponentów dostępnych w palecie Toolbox
        -  Przykład wykorzystania kontrolki z palety Toolbox
        -  Dodawanie kontrolki do zbioru obiektów
        -  Przykład wykorzystania kontrolki ze zbioru obiektów
        -  plik PDF

   

   
  - biblioteka statyczna oraz pliki nagłówkowe w językach C / C++, współpracujące z kompilatorami: Visual C++, Builder, Dev C++

   


   - biblioteka DLL współpracująca z dowolnym kompilatorem działającym pod jednym z systememów Windows

   


      Pobierz Program Instalacyjny razem z zaprezentowanymi przykładami.

   


 • możliwość rozszerzenia oprogramowania urządzenia o nowe funkcje (możliwe jest programowanie mikrokontrolera z poziomu użytkownika – oprogramowanie dostarczane jest przez producenta);
 • możliwość zasilania urządzenia z portu COM komputera lub zewnętrznego źródła zasilania 9 ÷ 12 V (do urządzenia dodawany jest driver umożliwiający zasilanie urządzenia z portu COM (RS232) komputera w czasie trwania całej sesji systemu);
 • oprogramowanie działa w systemach operacyjnych Windows: 98/ME/NT/2000/XP/Vista;
 • komunikacja z komputerem przez łącze COM (standard RS232, EiA) z prędkościami transmisji (bitów / sekundę): 115200, 57600, 38400, 19200, 9600, 4800, 2400, 1200, 600, 300;
 • format przesyłania danych: 1 bit startu – 8 bitów danych – 1 bit stopu, możliwość komunikacji w trybie handshaking-u;
 • dokumentacja jest dostępna w języku polskim i angielskim
 • w skład zestawu wchodzi: urządzenie LENDEVICE80RS232; płyta CD z instalatorem, dokumentacją i przykładowymi programami; kabel RS232 9 żyłowy o długości 1.8 m; wtyczka umożliwiająca przyłączenie zasilacza zewntęrznego;

 

 

Zastosowania:

 

  Terminale można wykorzystywać w pojedynczych projektach jak i w urządzeniach produkowanych seryjnie (zwykle zainteresowani są tym producenci oferujący rzadko kupowane urządzenia dla określonej grupy odbiorców np. różnego rodzaju serwisów).

  Specjaliści mogą wykorzystać terminale w codziennej pracy jako uniwersalne urządzenie do generowania i rejestrowania sygnałów. Terminal może być niezastąpiony wówczas, kiedy należy przetestować nowy projekt urządzenia (np. system mikroprocesorowy) w długim okresie czasu.

  Dzięki terminalom biolodzy, fizycy, inżynierowie i naukowcy różnych dyscyplin mogą podłączyć wyrafinowane czujniki i automaty własnego pomysłu nie martwiąc się o problem rejestrowania danych na komputerze PC oraz sterowaniem.

 

Sądzimy, że w badaniach podstawowych i wszędzie tam, gdzie ważna jest elastyczność wykorzystywanych urządzeń, nasze terminale znajdą wiele zastosowań.

 

 

Cena:           230 PLN (netto)