Dodawanie kontrolki do zbioru obiektów

Opis dla środowisk programistycznych firmy Microsoft Visual C++, Visual Basic, Visual C#, Visual J#

 

Otwieramy podokno Object Browser... (może się znajdować w Other Windows)

 

 

 

 

Pojawia się podokno Object Browser. Na zakładce All Components naciskamy przycisk „...” i znajdujemy komponent LenNET.dll. Znajduje się on w katalogu systemowym, typowo w C:\WINDOWS\system32.

 

 

 

 

Po dodaniu pliku LenNET.dll w oknie pojawi się nazwa kontrolki LenDeviceRS232: 

 

 

 

 

Od tej chwili możemy korzystać z kontrolki LenDeviceRS232 w dowolnym projekcie CLR.  Aby skorzystać z tej kontrolki, musimy dodać referencję do tej klasy w naszym projekcie.  Robimy to naciskając przycisk Add to References ...